1. <dd id="2d2qq"><pre id="2d2qq"></pre></dd><dd id="2d2qq"><optgroup id="2d2qq"><noframes id="2d2qq"></noframes></optgroup></dd>
     <nav id="2d2qq"><center id="2d2qq"></center></nav>

       <button id="2d2qq"><acronym id="2d2qq"><u id="2d2qq"></u></acronym></button>
       1. <em id="2d2qq"></em>
       2. <rp id="2d2qq"></rp>
       3. 圖片全國銷售熱線:020-86733911

        檢驗報告

        當前頁面:首頁 > 產品中心 >資料下載 > 檢驗報告
        LM-80報告
        名稱附件大?。↘B) 上傳日期
        1.最新RSZ110803501-10-M4 Hongli 3528HW LM-80-08 6000hrs FINAL757KB2019.06
        2.最新RSZ120424501-10-M7 Hongli HL-A-3014HW-S1-08-HR3 LM-80-08 6000hrs FINAL757KB2019.06
        3.最新RSZ131101510-10-M3 Hongli HL-LT005F33W-100B10C10(Ra2) LM-80 7000hrs FINAL1008KB2019.06
        4.最新RSZ140217504-10-9000-M3 Hongli HL-A-2835HW-S1-08-HR3 LM-80-08 9000hrs FINAL778KB2019.06
        5.最新RSZ140110505-10-9000-M3 Hongli HL-A-4014HW-S1-HR3-DM LM-80-08 9000hrs FINAL779KB2019.06
        6.最新RSZ140908505-10-9000-M1 Hongli HL-A-5730DW-S1-08-HR3 LM-80-08 9000hrs FINAL900KB2019.06
        7.最新RSZ150309507-10-10000-M3 Hongli HL-LM004H384W-40B18C12(Ra2) LM-80-80 10000hrs FINAL775KB2019.06
        8.最新RSZ151230501-10-M1 Hongli HL-ES-3032DW-2C-S1-HR3 LM-80-15 6000hrs FINAL800KB2019.06
        9.最新RSZ140908501-10-10000-M1 Hongli HL-A-2835DW-S1-08-HR3 LM-80-08 10000hrs FINAL916KB2019.06
        10.最新RSZ160313501-10-9000-M1 Hongli HL-ES-PU3032DW-2C-S1-HR3 LM-80-15 9000hrs L70&L90 FINAL707KB2019.06
        11.最新RSZ160329506-10-M1 Hongli HL-AM-2835DW-S1-08-HR5 LM-80-15 9000hrs FINAL1000KB2019.06
        12.最新RSZ160329508-10-M1 Hongli HL-AM-2835HW-S1-08-HR5 LM-80-15 9000hrs FINAL1000KB2019.06
        13.最新RSZ160329509-10-10000-M5 Hongli HL-LM002H384W-9B4C12(Ra5) LM-80-15 10000hrs FINAL846KB2019.06
        14.最新RSZ160329510-10-10000-M3 Hongli HL-LM003H384W-20B10C12(Ra5) LM-80-15 10000hrs FINAL1145KB2019.06
        15.最新RSZ160930505-10-M5 Hongli A2835W1H3-D01-8D2AA1 LM-80-15 6000hrs FINAL884KB2019.06
        16.最新RSZ160804502-10-M1 Hlongli HL-ES-3032DW-3C-S1-HR3 LM-80-15 9000hrs FINAL943KB2019.06
        17.最新RSZ160826505-10-9000-M1 Hongli HL-AS-2835DW-3C-S1-08-PCT-HR3(R9) LM-80-15 9000hrs FINAL775KB2019.06
        18.最新RSZ160826506-10-9000-M1 Hongli HL-AS-2835DW-2C-S1-08-PCT-HR3(R9) LM-80-15 9000hrs FINAL768KB 2019.06
        19.最新RSZ161122518-10-9000-M2 Hongli HL-AS-2835DVW -2C-S1-08-PCT-HR3(R9)LM-80-15 9000hrs FINAL905KB2019.06
        20.最新RSZ161206501-10-9000-M2 Hongli HL-A-2835HW-2-S1-08L-HR3 LM-80-15 9000hrs L70&L90 FINAL1001KB2019.06
        21.最新RSZ170118517-10-9000-M3 Hongli HL-AS-PU2835DW-S1-08-PCT-HR3 LM-80-15 9000hrs889KB 2019.06
        22.最新RSZ170828523-10-M1 Hongli HL-ES-3032FVW-2C-S1-HR3 LM-80-15 6000hrs FINAL889KB2019.06
        23.最新RSZ171030502-10-M1 Hongli HL-AM-2835HVW-S1-08-HR3 LM-80-15 9000hrs FINAL939KB2019.06
        24.RSZ171124501-10 Hongli HL-AS-2835VDW-2C-S1-08-PCT-HR3(R9) LM-80-15 9000h FINAL1155KB2019.06
        25.RSZ180319505-10 Hongli HL-AS-2835VDW-3C-S1-08-PCT-HR3(R9) LM-80-15 6000h FINAL661kb2019.06
        26.RSZ180319504-10 Hongli A2835W1H2-D01-7D2AA1 LM-80-15 6000h FINAL581kb2019.06
        27.RSZ180418538-10-7000 Hongli HL-LM071H384W-80B18C18(Ra2) LM-80-15 7000hrs L70&L80&L90 FINAL1394KB2019.06
        28.RSZ190408501-10 Hongli HL-EMC-3030DW-2C-S1-HR3 LM-80-15 9000hrs L70&L90 FINAL559KB2019.06
        29.RSZ180319505-10-9000 Hongli HL-AS-2835VDW-3C-S1-08-PCT-HR3(R9) LM-80-15 9000h FINAL797kb2019.06
        30.RSZ180418538-10-10000 Hongli HL-LM071H384W-80B18C18(Ra2) LM-80-15 10000hrs L70&L80&L90 FINAL1360KB2019.07
        31.RSZ181020503-10 Hongli HL-A-4014HW-S1-PCT-HR3 LM-80-15 6000h FINAL587KB2019.07
        32.最新RSZ181027501-10-M1 Hongli HL-AS-2835HW-2C-S1-08-PCT-HR5 LM-80-15 6000h FINAL907KB2019.10
        33.RSZ181103501-10 Hongli HL-AS-2835HW-3C-S1-08L-PCT-HR5 LM-80-15 6000h FINAL726KB2019.10
        34.RSZ180816532-10 Hongli HL-AS-3528HW-3C-S1-08-PCT-HR3 LM-80-15 9000hrs L70&L90 FINAL923KB2019.10
        35.RSZ180912501-10 Hongli HL-AS-2835HW-2C-S1-08-PCT-HR3 LM-80-15 9000hrs FINAL1142KB2019.10
        36.RSZ181020503-10-9000 Hongli HL-A-4014HW-S1-PCT-HR3 LM-80-15 9000h1047KB2020.03
        37.RSZ181027501-10-9000 Hongli HL-AS-2835HW-2C-S1-08-PCT-HR5 LM-80-15 9000h 1095KB2020.03
        38.RSZ181103501-10-9000 Hongli HL-AS-2835HW-3C-S1-08L-PCT-HR5 LM-80-15 9000h 1098KB2020.03
        39.最新RSZ180912501-10-10000-M3 Hongli HL-AS-2835HW-2C-S1-08-PCT-HR3 LM-80-15 10000hrs FINAL935KB2020.03
        40.RSZ190603512-10 Hongli HL-LH004F95W-48B8C12(Ra2)-CS LM-80-15 7000hrs FINAL765KB2020.04
        41.RSZ190428501-10 Hongli HL-LH023D101W-40B2C54(Ra2)-S-FC LM-80-15 7000hrs L70&L80&L90 FINAL783KB2020.04
        42.RSZ190926502-10-6000 Hongli HL-AS-3528HW-3C-S1-08L-PCT-HR5 LM-80-15 6000hrs FINAL1M2020.08
        43.RSZ190428501-10-10000 Hongli HL-LH023D101W-40B2C54(Ra2)-S-FC LM-80-15 10000hrs L70&L80&L90 FINAL7122020.08
        44.RSZ190603512-10-10000 Hongli HL-LH004F95W-48B8C12(Ra2)-CS LM-80-15 10000hrs FINAL777KB2020.10
        45.RSZ170118517-10-10000 Hongli HL-AS-PU2835DW-S1-08-PCT-HR3 LM-80-15 10000hrs L70&L90 FINAL762KB2020.10
        46.RSZ201012502-10 Hongli HL-EMC-3030D46W-2C-S1-HR3 LM-80-08 9000hrs FINAL857KB2020.10
        47.RSZ190428532-10-6000 Hongli HL-A-2835D15FC-S1-08 LM-80-15 6000hrs Q70&Q90 FINAL825KB2020.11
        48.RSZ190428533-10-6000 Hongli HL-A-2835H421BC-S1-08 LM-80-15 6000hrs Q70&Q90 FINAL817KB2020.11
        49.RSZ190428534-10-6000 Hongli HL-AS-2835IR2C-L1-08-PCT LM-80-15 6000hrs Q70&Q90 FINAL817KB2020.11
        50.RSZ190428535-10-6000 Hongli HL-C3535F15R3EA-ZW LM-80-15 6000hrs Q70&Q90 FINAL826KB2020.11
        51.RSZ190428536-10-6000 Hongli HL-C3535F26B3EA-ZW LM-80-15 6000hrs Q70&Q90 FINAL813KB2020.11
        52.RSZ190428501-10-11000 Hongli HL-LH023D101W-40B2C54(Ra2)-S-FC LM-80-15 11000hrs L70&L80&L90 FINAL909K2021.12
        53.RSZ190926502-10-9000 Hongli HL-AS-3528HW-3C-S1-08L-PCT-HR5 LM-80-15 9000hrs FINAL1254K2021.12
        54.RSZ200401506-10-6000 Hongli HL-PST-1608H233W-HR3 LM-80-15 6000hrs FINAL793K2021.12
        55.RSZ191101550-10-6000 Hongli HL-AS-2835D3W-2-S1-08L-PCT-HR3白光植物燈 LM-80-15 6000hrs Q70&Q90 FINAL1045K2021.12
        56.RSZ191101550-10-10000 Hongli HL-AS-2835D3W-2-S1-08L-PCT-HR3白光植物燈 LM-80-15 10000hrs Q70&Q90 FINAL983K2021.12
        57.RSZ190428535-10-9000-M1 Hongli HL-C3535F15R3EA-ZW植物燈 LM-80-15 9000hrs Q70&Q90 FINAL962K2021.12
        58.RSZ190428532-10-9000 Hongli HL-A-2835D15FC-S1-08植物燈 LM-80-15 9000hrs Q70&Q90 FINAL962K2021.12
        59.RSZ190428534-10-9000 Hongli HL-AS-2835IR2C-L1-08-PCT植物燈 LM-80-15 9000hrs Q70&Q90 FINAL875K2021.12
        60.RSZ190428533-10-9000 Hongli HL-A-2835H421BC-S1-08植物燈 LM-80-15 9000hrs Q70&Q90 FINAL807K2021.12
        61.RSZ190428536-10-9000-M1 Hongli HL-C3535F26B3EA-ZW植物燈 LM-80-15 9000hrs Q70&Q90 FINAL603K2021.12
        62.RSZ200805501-10-6000 Hongli HL-A-2835HW-3C-S1-08L-PCT-HR6 LM-80-15 6000h FINAL789K2021.12
        63.RSZ200925502-10-6000 Hongli HL-AM-2835HW-S1-08HL-HR6 LM-80-15 6000h FINAL900K2021.12
        64.RSZ200925501-10-6000 Hongli HL-A-2835HW-2C-S1-08L-PCT-HR6 LM-80-15 6000h FINAL1059K2021.12
        65.RSZ200925503-10-6000 Hongli HL-AS-2835DVW-2C-S1-08L-PCT-HR5 LM-80-15 6000h FINAL885K2021.12
        66.SZ2210730-31983E-10 Hongli HL-EMC-5050D68W-B1C8-S1-HR3 LM-80-15 9000hrs FINAL929K2021.12
        67.SZ2210730-31982E-10 Hongli HL-EMC-5050D68W-B1C10-S1-HR3-Y LM-80-15 9000hrs FINAL959K2021.12
        68.RSZ201203510-10-6000 HongLi HL-AS-3030HW-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9) LM-80-15 6000h FINAL854K2021.12
        69.RSZ201203509-10-6000 Hongli HL-AS-3030HW-2C-S1-08L-PCT-HR3(R9) LM-80-15 6000h FINAL603K2021.12
        70.RSZ201026503-10-6000 Hongli HL-C3535K9W1EA(Ra1)-FC白光 LM-80-15 6000h FINAL737K2021.12
        71.RSZ201026503-10-1-6000 Hongli HL-C3535K9W1EA(Ra1)-FC白光植物燈 LM-80-15 6000h FINAL721K2021.12
        72.SZ2211013-52377E-10 Hongli HL-EMC-5050D68W-B1C10-S1-HR3-Y LM-80-15 12000hrs FINAL1027K2021.12
        73.RSZ210115504-10-6000 HongLi HL-PST-1608H343W-LVR5-SH LM-80-15 6000h FINAL911K2021.12
        74.RSZ200805501-10-10000 Hongli HL-A-2835HW-3C-S1-08L-PCT-HR6 LM-80-15 10000hrs FINAL960K2021.12
        75.RSZ200925502-10-10000 Hongli HL-AM-2835HW-S1-08HL-HR6 LM-80-15 10000hrs L70&L90 FINAL769K2021.12
        76.RSZ200925501-10-10000 Hongli HL-A-2835HW-2C-S1-08L-PCT-HR6 LM-80-15 10000hrs L70&L90 FINAL751K2021.12
        77.RSZ200925503-10-10000 Hongli HL-AS-2835DVW-2C-S1-08L-PCT-HR5 LM-80-15 10000hrs L70&L90 FINAL786K2022.03
        78.SZ2201225-61531E-10-6000 Hongli HL-AS-2835D68W-3-S1-08L-PCT-HR3-ZW-P6植物燈 LM-80-15 6000hrs Q70&Q90 FINAL700K2022.03
        79.SZ2220119-02851E-10 Hongli HL-EMC-5050D90W-B1C12-S1-HR3 LM-80-15 9000hrs FINAL962K2022.03
        80.SZ2220121-03120E-10 Hongli HL-AS-2835H466W-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9) LM-80-08 10000hrs FINAL700K2022.03
        81.RSZ210225503-10-7000 Hongli HL-LC2824H466W-80B18C18(Ra2)-S LM-80-15 7000hrs L70&L90 FINAL603K2022.03
        82.SZ2201225-61531E-10-10000 Hongli HL-AS-2835D68W-3-S1-08L-PCT-HR3-ZW-P6植物燈 LM-80-15 10000hrs Q70&Q90 FINAL1951K2022.03
        83.RSZ201203510-10-10000 HongLi HL-AS-3030HW-3C-S1-08L-PCT-HR3(R9) LM-80-15 10000h FINAL962K2022.03
        84.RSZ201203509-10-10000 Hongli HL-AS-3030HW-2C-S1-08L-PCT-HR3(R9) LM-80-15 10000h FINAL962K2022.03
        85.RSZ201026503-10-10000 Hongli HL-C3535K9W1EA(Ra1)-FC白光 LM-80-15 10000h FINAL603K2022.06
        86.RSZ201026503-10-1-10000 Hongli HL-C3535K9W1EA(Ra1)-FC白光植物燈 LM-80-15 10000h Q70&Q90 FINAL1951K2022.06
        87.SZ2210118-62419E-10-6000 Hongli HL-C3535F4IR3EA-ZW植物燈 LM-80-15 6000h Q70&Q90 FINAL962K2022.06
        88.SZ2210118-62419E-10-10000 Hongli HL-C3535F4IR3EA-ZW植物燈 LM-80-15 10000h Q70&Q90 FINAL2120K2022.06
        89.RSZ210115504-10-10000 HongLi HL-PST-1608H343W-LVR5-SH LM-80-15 10000hrs FINAL1953K2022.06
        90.SZ2220517-20883E-10 HongLi HL-EMC-5050D90W-B1C8-S1-HR3 LM-80-15 17000hrs FINAL962K2022.06
        CE認證
        RoHS報告
        IEC62778報告
        名稱附件大?。↘B) 上傳日期
        M1 HL-A-2835DW-S1-08-HR3 IEC TR62778 Test Report.700K2021.12
        HL-AM-2835H489W-S1-08HL-HR3·0.2W·6500K IEC TR62778 Test report.700K2021.12
        HL-ES-3032S23V405-B2-S1 IEC TR62778 Test report.394K2021.12
        HL-AS-2835D46W-2-S1-08L-PCT-HR5-SP IEC TR62778 Test report.478K2021.12
        HL-AF-5060H203BC-3-S1-THL IEC TR62778 Test report.626K2021.12
        HL-AF-5060H343W-3-S1-THL-HR1 IEC TR62778 Test report.293K2021.12
        HL-A-2835DW-2-S1-08L-HR3 IEC TR62778 Test report.453K2021.12
        HL-A-4014H421W-S1-HR3-DM IEC TR62778 Test report.269K2021.12
        HL-AM-2835DW-S1-08-HR5 RSZ200619550-SF IEC TR62778 Test report345KB2020.08
        HL- AS-2835D41W-2-S1-08L-PCT-HR3(R9)-KJD-65RSZ200330551-SF IEC TR62778 Test report312KB2020.05
        HL-AS-2835D41W-S1-08L-PCT-HR3(R9)-KJD IEC TR62778 test report289KB2020.03
        HL-A-4014H489W-S1-HR3-DM-HL IEC 62778 test report301KB2020.03
        PS2835W6H6-D01-8D2A1 RSZ190415553-SF test report2812019.04
        PS2835W6F5-D01-8D2A1 RSZ190415552-SF test report 2812019.04
        HL-AM-2835D1W-S1-08HL-HR6 RSZ181031551-032018.11
        HL-A-2835D90VW-LVR7-S1-08-PCT-HR6 RSZ181031550-032018.11
        HL-AM-2835HW-S1-08-HR3 RSZ171228550-03 Test Report3312018.02
        HL-A-2835DW-S1-08-HR3 RSZ171228551-03 Test Report3352018.02
        P2835W6H5-D01-8D3A01 RSZ171114550-03 Test Report3142017.12
        P2835W6F4-C02-8D3A01 RSZ161226554-03M1 Test Report3962017.08
        P2835W6F4-C02-8D3A01 RSZ161226554-03 Test Report3792017.01
        P2835W6H5-C03-8D3AA3 RSZ161226555-03 Test Report3562017.01
        HL-ATS-2835VD24W-2C-S1-08-PCT-HR3 RSZ161229555-03 Test Report4552017.01
        HL-AG-2835D1W-S1-08-HR3-SX RSZ161229554-03 Test Report4652017.01
        HL-A-4014H489W-S1-HR3-DM-SX RSZ161229553-03 Test Report4252017.01
        HL-A-2835H499W-S1-08L-HR3 RSZ161229552-03 Test Report3972017.01
        HL-A-2835HW-S1-08-HR3 RSZ161215554-03 Test Report3562017.01
        P2835W6H5-C03-8D3AA3 RSZ161104551-03 Test Report3442016.12
        P2835W6F4-C02-8D3A01 RSZ161104550-03 Test Report3442016.12
        HL-A2835W6H4-D01-8D2AA1 RSZ160901555-03 Test Report4222016.09
        IEC62471/EN62471報告
        名稱附件大?。↘B) 上傳日期
        HL-EMC-3030RGB-S1-W-D IEC62471 Test report700K2022.06
        HL-ES-3032S23VW-2C-S1-HR3 IEC62471 Test report.620K2021.12
        HL-AS-2835D46W-2-S1-08L-PCT-HR5-SP EN62471 Test report.559K2021.12
        HL-AS-2835DV35W-2C-S1-08L-PCT-HR3 EN62471 Test report.574K2021.12
        HL-AS-2835DV64W-2C-S1-08L-PCT-HR3(R9) EN62471 Test report.570K2021.12
        HL-ES-3032S23V405-B2-S1 IEC62471 Test report.492K2021.12
        HL-AM-2835H421W-S1-08-HR3 IEC62471 Test report.642K2021.12
        HL-A-2835U97GC-S1-08HL IEC62471 Test report.533K2021.12
        HL-A-2835S52FC-S1-08HL IEC62471 Test report.532K2021.12
        HL-A-2835H392BC-S1-08HL IEC62471 Test report.533K2021.12
        LT005F79W-20B2C10(Ra1) IEC62471 Test Report.748K2021.12
        P2835W6D4-C02-8D1A01 IEC62471 Test Report.1001K2021.12
        A2835W6H3-D01-7D2AA1 IEC62471 Test Report.913K2021.12
        P2016W6H4-C02-8D1A01 IEC62471 Test Report.761K2021.12
        P3014W6H6-D01-8D1A01 IEC62471 Test Report.688k2021.12
        P2835W6H6-C04-8D1A01 IEC62471 Test Report.845K2021.12
        M1 150709 P2016W6H4-D01-8D1A01 IEC62471 Test Report.27k2021.12
        M1 P2835W6D4-D01-8D1A01 IEC62471 Test Report.742K2021.12
        LM P2016W6H4-D01-8D1A01 IEC62471 Test Report.278K2021.12
        LM P2016W3H4-D01-8D1A01 IEC62471 Test Report.962K2021.12
        LM P2016W2H4-D01-8D1A01 IEC62471 Test Report.234K2021.12
        HL-C3535K9A1EA-FC RSZ200619551-SF IEC 62471 test report517KB2020.08
        HL-C3535K9B1EA-LVR-ZW RSZ200412550-SF IEC 62471 test report412KB2020.05
        HL-A-4014H489W-S1-HR3-DM-HL EN 62471 test report567KB2020.03
        HL-ES-PU3032DW-2C-S1-HR3 4359106.50-IECTRF 62471854kb2019.11
        HL-A-3014H416W-S1-08HL-HR1 RSZ190416550-SF EN 62471 safety report7092019.04
        HL-AS-2835D1W-3C-S1-08-PCT-HR3(R9 RSZ190320550-SF test report2019.03
        HL-LM002H384W-9B4C12(Ra2)-RSZ181026553-032018.11
        HL-LM002H384W-7B3C12(Ra2)-RSZ181026552-032018.11
        HL-AM-2835HW-S1-08-HR3 RSZ171228554-03 Test Report7882018.02
        HL-A-2835DW-S1-08-HR3 RSZ171228553-03 Test Report7662018.02
        HL-AT-2835FVW-S1-08-PCT-HR3 RSZ161229550-03A1 Test Report6732017.01
        HL-A-5730D34W-S1-08-HR3 RSZ170116550-03 Test Report6902017.01
        HL-A-4014H421W-S1-HR3-DM RSZ161229551-03 Test Report7402017.01
        HL-A-3528H415W-S1-13L-HR3 RSZ161205550-03 Test Report8532016.12
        HL-ATS-2835D9VW-S1-08L-PCT-HR3 RSZ160801552-03 Test Report6852016.08
        ATS-2835H9VW-2C-S1-08-PCT-HR3 RSZ160603550-038822016.07
        HL-A-3528H397W-S1-13L-HR3 RSZ160624558-037622016.07
        HL-A-3528H238W-S1-HR3 RSZ160624559-03 7782016.07
        HL-AT-2835DW-S1-08-PCT-HR3 RSZ160108551-03 Test Report6642016.03
        HL-A-2835D46W-S1-08-HR3 RSZ150706551-03 M1 Test Report6652016.03
        HL-AF-5060H343W-3-S1-T1-HR3 RSZ150813550-03M1 Test Report6722016.03
        HL-LB001D20W-5B5C3 GZES101200390931 Test Report2252016.03
        HL-LB003H241W-5B22C4 GZES101200391031 Test Report2172016.03
        HL-LB005F10W-5B2C3 GZES101200391131 Test Report2292016.03
        KF10W3PA-4N GZES111000681631 Test Report2752016.03
        EF5W1EAF GZES101200390731 Test Report2282016.03
        HL-AF-5060H238W-3-B-S1 GZES1006001089012482016.03
        EF6W1HAC-1 GLESO10030108501 Test Report2432016.03
        HL-PC-3216H233W GLESO10030108401 Test Report2442016.03
        HL-A-2835H421W-S1-08-HR3 Test Report1872015.09
        HL-A-3528H238W-S GZES100500022801 Test Report2422015.09
        HL-AF-5060H271BU46FU79GC-B-S1 GZES110500271331 Test Report2182015.09
        A-5630D34W-S1-HR1 GZES1208007621LM Test Report2882015.09
        HL-A-3014H378W-S1-08-HR1 GZES130300220731 Test Report2802015.09
        HL-AF-5060H252W-3-S1-T1 GZES130300220831 Test Report2792015.09
        EK3W3EAF Test Report2282015.09
        鹵素報告
        UL認證
        名稱附件大?。↘B) 上傳日期
        UL認證證書 Certificate of Compliance【E479533】最新稿8172019.06
        SVHC報告
        TSCA報告
        Copyright ? 2015 鴻利智匯集團股份有限公司.版權所有 粵ICP備13011706號 powered by www.vancheer.com
        圖片產品咨詢
        圖片
        在線申請
        一级黄色裸体日肏A片_日韩日韩a无v码直接观看_国语对白刺激精品视频_日韩精品女优系列亚洲一级在线